İç iletişim mi? Hiç iletişim mi?

Article Image
İç iletişim optimum düzeyde çalışan bağlılığı sağlamak için kurum içindeki bilgi ve iletişim akışının stratejik yönetimidir.
Başarılı bir yönetim ve örgüt sistemi etkili bir iletişimle mümkün olmaktadır. İç iletişim örgütün hedeflerini, gelişmeleri, değişmeleri çalışanlara aktarmaktadır. Çalışanların şirket bağlılığını güçlendirmekte, onların sesini duyurabilmekte, ben duygusundan ziyade biz duygusunu geliştirirken çalışanların birey olarak şirket için ne kadar önemli olduğunu hissettirmelidir. Çalışanların kurum misyonunu ve kültürünü benimseyerek kurumu içerde ve dışarda başarıyla temsil etmesini sağlar.

Bill Gates’in dediği gibi “Her insanın sinir sistemine sahip olduğu gibi, her şirket de bir bütün hareketlerini koordine eden bir iç iletişim sistemine sahip olmalıdır”. 

Çalışan bağlılığı yaratmak son yıllarda son derece önemli. Bu durum yeni kurum ve yöneticilik modellerinin de ortaya çıkmasına neden oluyor. İş bağlılığı yüksek çalışanlara sahip şirketler rakiplerine oranla kazançları %147 artırıyor.

Aberdeen Group’un yaptığı bir araştırmaya göre, çalışan bağlılığı yüksek şirketlerin, müşteri sadakati oranında %233’lük, yıllık gelir artışı oranındaysa %26’lık bir yükselme oluyor.

2015 tarihli bir araştırma, çalışanların %70’inden fazlasının şirket hedefleri, değerleri, amaçları ve işleyişinin açıkça aktarıldığı iş ortamlarına daha bağlı oldukları bulgusuna vardı.